Ocena dyrektywy azotanowej – konsultacje publiczne do 8 marca 2024 r. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

...Znamy już daty imprez targowych w 2024 roku... (otwiera się w nowej karcie)

Ocena dyrektywy azotanowej – konsultacje publiczne do 8 marca 2024 r.

Ocena dyrektywy azotanowej – konsultacje publiczne do 8 marca 2024 r.
Ocena dyrektywy azotanowej – konsultacje publiczne do 8 marca 2024 r.

Konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy azotanowej potrwają do 8 marca 2024 r.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach

Komisja Europejska rozpoczęła 1 grudnia 2023 r. konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego tzw. dyrektywy azotanowej. Do udziału w konsultacjach serdecznie zachęcamy wszystkich rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnych, a także wszystkie zainteresowane strony.

Zakres oceny
W trakcie oceny przeanalizowane zostaną cele dyrektywy azotanowej w kontekście współczesnych wyzwań związanych z rolnictwem, bezpieczeństwem żywnościowym oraz zmieniającymi się warunkami środowiskowymi i klimatycznymi.

Ponadto przedmiotowa ocena będzie dotyczyć tego, czy w związku ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi i środowiskowymi dyrektywa azotanowa pomaga rolnikom dostosować się do tych zmian i zwiększyć odporność gospodarstw. Jednocześnie zostanie przeprowadzona ocena dyrektywy azotanowej pod względem wsparcia recyklingu składników odżywczych z różnych źródeł, w tym z przetworzonych nawozów naturalnych.

Pozostałe cele to zbadanie możliwości wprowadzenia uproszczeń oraz zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wdrażaniem dyrektywy azotanowej, przy jednoczesnym zwiększaniu spójności z innymi przepisami, mając na względzie postęp w praktykach i technologiach rolniczych.

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji, w tym kwestionariusz, w którym można odpowiedzieć na pytania i przekazać swoją opinię na powyższy temat, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku