Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krośnie Odrzańskim - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

12 października 2023 roku uruchomiliśmy nową stronę internetową Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego! Dotychczasowa strona dostępna jest pod adresem: https://archiwum.lodr.pl/

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krośnie Odrzańskim

PZDR w Krośnie Odrzańskim
Dane teleadresowe

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Zamkowa 1
tel. 68 383 52 33
email krosno@lodr.pl

Tadeusz Olejarz Kierownik PZDR
Greta Boguszewska-Drapa Zastępca Kierownika PZDR
Małgorzata Turowska Główny doradca rolniczy
Grzegorz Iskra Starszy doradca ds. ogólnorolnych
Marta Matras Doradca ds. ogólnorolnych
Julia Kraszewska Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku