Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krośnie Odrzańskim - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krośnie Odrzańskim

PZDR w Krośnie Odrzańskim
Dane teleadresowe

66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Zamkowa 1
tel. 68 383 52 33
email krosno@lodr.pl

Greta Boguszewska-Drapa Kierownik PZDR
Małgorzata Turowska Zastępca Kierownika PZDR
Grzegorz Iskra Starszy doradca ds. ogólnorolnych
Marta Matras Doradca ds. ogólnorolnych
Julia Kraszewska Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku