Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zielonej Górze z siedzibą w Kalsku - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zielonej Górze z siedzibą w Kalsku

PZDR w Zielonej Górze z/s w Kalsku
Dane teleadresowe

66-100 Sulechów
Kalsk 91
tel. 68 385 20 91 do 96, wew. 550
tel./fax 68 385 28 68
email zielonagora@lodr.pl

Danuta Misztoft Kierownik PZDR
Joanna Jóźwiak Doradca ds. ogólnorolnych
Anna Kozak Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku