Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Międzyrzeczu - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Międzyrzeczu

PZDR w Międzyrzeczu
Dane teleadresowe

66-300 Międzyrzecz
ul. Reymonta 5
tel. 95 742 21 27
email miedzyrzecz@lodr.pl

Jarosław Buszewski Kierownik PZDR
Jolanta Nonn Zastępca Kierownika PZDR
Angelika Cybulska Starszy doradca ds. ogólnorolnych
Dominika Przybysz Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku