Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gorzowie Wielkopolskim - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gorzowie Wielkopolskim

PZDR w Gorzowie Wlkp.
Dane teleadresowe

66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Pankiewicza 5-7
tel./fax 95 722 60 50
email gorzow@lodr.pl

Arkadiusz Dombek Kierownik PZDR
Małgorzata Lipińska Technik doradca ds. ogólnorolnych
Anna Kramarz Technik doradca ds. ogólnorolnych
Justyna Gudzińska Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku