Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowej Soli (ze Wschową) - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowej Soli (ze Wschową)

PZDR w Nowej Soli (wraz ze Wschową)
Dane teleadresowe

67-100 Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 30
tel. 68 387 36 92
email nowasol@lodr.pl

Władysław Mróz Kierownik PZDR
Celina Kołopieńczyk Zastępca Kierownika PZDR
Elżbieta Noszczyk Doradca ds. ogólnorolnych
Jan Parahus Specjalista ds. ogólnorolnych
Zdzisław Sakowicz Główny specjalista ds. ogólnorolnych
Aleksandra Werner Starszy doradca ds. ogólnorolnych
Beata Żurawska Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku