Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Krajeńskich - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

12 października 2023 roku uruchomiliśmy nową stronę internetową Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego! Dotychczasowa strona dostępna jest pod adresem: https://archiwum.lodr.pl/

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Krajeńskich

PZDR w Strzelcach Krajeńskich
Dane teleadresowe

66-500 Strzelce Krajeńskie
al. Piastów 17
tel./fax 95 763 21 58 (nieczynny - w trakcie przenoszenia)
email strzelce@lodr.pl

Marek Oberda Kierownik PZDR
Bogusław Łakomiec Główny specjalista ds. ogólnorolnych
Bartosz Muster Technik doradca ds. ogólnorolnych
Joanna Szczepaniak Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku