Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Słubicach - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Słubicach

PZDR w Słubicach
Dane teleadresowe

69-100 Słubice
ul. Mickiewicza 6
tel./fax 95 758 02 12
email slubice@lodr.pl

Rafał Mićko Kierownik PZDR
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku