Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sulęcinie z siedzibą w Gliśnie - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sulęcinie z siedzibą w Gliśnie

PZDR w Sulęcinie z siedzibą w Gliśnie
Dane teleadresowe

Glisno 123
69-210 Lubniewice
tel. 95 755 27 88
email sulecin@lodr.pl

Jan Krajka Główny doradca rolniczy
Radosław Turek Technik doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku