Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żaganiu - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

12 października 2023 roku uruchomiliśmy nową stronę internetową Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego! Dotychczasowa strona dostępna jest pod adresem: https://archiwum.lodr.pl/

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żaganiu

PZDR w Żaganiu
Dane teleadresowe

68-100 Żagań
ul. Bema 15
tel. 68 377 31 96
email zagan@lodr.pl

Piotr Szymczak Kierownik PZDR
Agnieszka Sokołowska Technik doradca ds. ogólnorolnych
Joanna Antosz Starszy doradca ds. ogólnorolnych
Kamil Sołtysiak Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku