Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żaganiu - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żaganiu

PZDR w Żaganiu
Dane teleadresowe

68-100 Żagań
ul. Bema 15
tel. 68 377 31 96
email zagan@lodr.pl

Piotr Szymczak Kierownik PZDR
Joanna Antosz Zastępca Kierownika PZDR
Agnieszka Sokołowska Technik doradca ds. ogólnorolnych
Kamil Sołtysiak Doradca ds. ogólnorolnych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku