Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

12 października 2023 roku uruchomiliśmy nową stronę internetową Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego! Dotychczasowa strona dostępna jest pod adresem: https://archiwum.lodr.pl/

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku, zwany dalej „Ośrodkiem Doradztwa”, działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 356 i 1176), zwanej dalej „ustawą”, oraz statutu.


Struktura organizacyjna

Struktura LODR w Kalsku

Dyrekcja

Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

mgr Krzysztof Warcholik

zastępca Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku
zastępca Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

dr inż. Jan Gembara

Dyrektor Oddziału Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach
Dyrektor Oddziału Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach

mgr Roman Fraszczyk

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.

Skład rady społecznej:

 1. Monika Zielińska-Osiak, MRiRW, Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy,
 2. Zbigniew Jan Kołodziej, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 3. Wojciech Kozieja, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 4. Andrzej Kałek, Delegat Lubuskiej Izby Rolniczej,
 5. Andrzej Kuziemski, członek zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej,
 6. Grzegorz Grabarek, NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”,
 7. Tomasz Czajkowski, NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”,
 8. Marek Teodor Szylinczuk, Związek Rolników Polskich,
 9. Ireneusz Ganczar, Związek Rolników Polskich,
 10. prof. dr hab. Piotr Goliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 11. dr inż. Elżbieta Wojtowicz, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
 12. Zbigniew Hałabura, Dyrektor ZSCKR w Henrykowie.

Kontakt

LODR w Kalsku
Dane teleadresowe

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
66-100 Sulechów
Kalsk 91
tel. 68 385 20 91
email sekretariat@lodr.pl

Masz pytanie? Napisz do nas
* - pola wymagane
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku