specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

...Znamy już daty imprez targowych w 2024 roku... (otwiera się w nowej karcie)

KO.110.1.2024.KWS

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku poszukuje pracownika na pełny etat na stanowisko:

specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

Miejsce pracy:

 • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Zakres zadań na stanowisku:

 • prowadzenie działań w zakresie rozwoju przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych na obszarach wiejskich;
 • upowszechnianie zasad działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 • udzielanie pomocy rolnikom w zakresie rozwoju działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej, sprzedaży bezpośredniej, systemów bezpieczeństwa żywności;
 • obsługa platformy e- bazarek oraz upowszechnianie i udzielanie pomocy rolnikom w zakresie jej funkcjonowania;
 • upowszechnianie i udzielanie pomocy rolnikom w zakresie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promowanie wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;
 • upowszechnianie zasad wykorzystywania pomocy finansowej z UE dla wspierania rozwoju obszarów wiejskich oraz pomoc rolnikom w ich pozyskiwaniu;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i upowszechnieniowej;
 • organizacja konkursów, wystaw, olimpiad, pokazów promujących zdrowy styl życia, dziedzictwo kulturowe wsi, agroturystykę i turystykę wiejską;
 • promowanie pozytywnych przykładów aktywności lokalnej;
 • prowadzenie działalności na rzecz promocji produktów lokalnych i regionalnych;
 • przygotowanie i rozpowszechniania materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasad wspierania rozwoju obszarów wiejskich;
 • współpraca z instytucjami, organizacjami, placówkami naukowymi działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i szkołami rolniczymi;
 • współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz młodego pokolenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach rolniczych;
 • znajomość branży rolniczej oraz specyfiki obszarów wiejskich;
 • znajomość zasad marketingu oraz przetwórstwa produkcji rolnej;
 • umiejętność sporządzania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej dofinansowania z funduszy UE;
 • prawo jazdy kat. B;
 • komunikatywność, kreatywność;
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office;
 • zaangażowanie i samodzielność w podejmowaniu decyzji;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość zagadnień odnośnie rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej;
 • mile widziana znajomość języków obcych;
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność, sumienność;
 • znajomość programów wspierających rozwój obszarów wiejskich;
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wystąpień publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Termin składania dokumentów:

 • 29.02.2024

Dokumenty proszę składać na adres e-mail: sekretariat@lodr.pl lub listownie na adres siedziby: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów.

Do dokumentów proszę dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji oraz zapoznać się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku