Doradca ds. ogólnorolnych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

KO.110.25.2022.KWS

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zielonej Górze z siedzibą w Kalsku poszukuje pracownika na pełny etat na stanowisko:

Doradca ds. ogólnorolnych

Miejsce pracy:

 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zielonej Górze z siedzibą w Kalsku

Zakres zadań na stanowisku:

 • prowadzenie doradztwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości oraz technologii produkcji rolniczej;
 • pomoc rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji;
 • organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego rolników i mieszkańców wsi;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • komunikatywność, rzetelność.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Dokumenty proszę składać na adres e-mail: sekretariat@lodr.pl lub listownie na adres siedziby: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów.

Do dokumentów proszę dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji oraz zapoznać się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku