specjalista ds. produkcji zwierzęcej - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

...Znamy już daty imprez targowych w 2024 roku... (otwiera się w nowej karcie)

KO.110.8.2023.KWS

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku poszukuje pracownika na pełny etat na stanowisko:

specjalista ds. produkcji zwierzęcej

Miejsce pracy:

 • Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Zakres zadań na stanowisku:

 • koordynowanie pracą służb doradczych w zakresie świadczenia doradztwa z zakresu produkcji zwierzęcej;
 • udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie realizacji tematów branżowych przez specjalistów doradztwa rolniczego, w szczególności:
  1. chowu i hodowli poszczególnych gatunków zwierząt 
  2. programu identyfikacji i rejestracji zwierząt  
 • udzielanie rolnikom pomocy w sporządzaniu planów i w wypełnianiu wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy europejskich i in.;
 • organizacja branżowych konferencji, seminarium, kursów i szkoleń dla służby doradczej i rolników;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych tj. ulotek, broszur, artykułów, informacji dotyczących zagadnień branżowych;
 • systematyczność w poszerzaniu swojej wiedzy przez uczestnictwo w szkoleniach oraz zdobywania uprawnień wynikających z konieczności realizacji zadań doradczych 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu zootechniki, rolnictwa, weterynarii lub pokrewne;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość zagadnień z zakresu produkcji zwierzęcej.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczanie w pracy na podobnym stanowisku, 
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie

Termin składania dokumentów:

 • 29.02.2024

Dokumenty proszę składać na adres e-mail: sekretariat@lodr.pl lub listownie na adres siedziby: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk 91, 66-100 Sulechów.

Do dokumentów proszę dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji oraz zapoznać się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku