- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

zaprasza rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli gospodarstw ekologicznych, specjalistów LODR oraz przedstawicieli świata nauki, producentów rolnych i inne osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z województwa lubuskiego do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pn.:

Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji lubelskich ziół oraz dobre praktyki mazowieckich pszczelarzy

Termin wyjazdu studyjnego: 5 – 9 lipca 2021 r. (poniedziałek – piątek)

Czytaj więcej: Innowacje w uprawie, przetwórstwie i dystrybucji lubelskich ziół oraz dobre praktyki mazowieckich...
Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

zaprasza rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, hodowców, właścicieli gospodarstw ekologicznych, specjalistów LODR oraz przedstawicieli świata nauki, producentów rolnych i inne osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z województwa lubuskiego do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach operacji pn.:

Zwierzęta użytkowe – kierunek chowu i hodowli na przykładzie polskich doświadczeń

Termin wyjazdu studyjnego: 28.06 – 01.07.2021 r. (poniedziałek – czwartek)

Czytaj więcej: Zwierzęta użytkowe – kierunek chowu i hodowli na przykładzie polskich doświadczeń