- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

loga sir 700

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku informuje o konkursie pn. „Najlepszy Doradca Ekologiczny”. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs pn. „Najlepszy Doradca Ekologiczny” składa się z dwóch etapów: I etap – wojewódzki i II etap – ogólnopolski.

Celem konkursu na ,,Najlepszego Doradcę Ekologicznego” jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Komisja konkursowa powołana na etapie wojewódzkim przez Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku, dokona oceny wszystkich zgłoszeń.

Zdobywca pierwszego miejsca zostanie zgłoszony II etapu Ogólnopolskiego .

Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2020 r. do Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR w Kalsku:
Katarzyna Barłóg tel.: 68 385 20 91wew. 376 lub kom. 512 217 454.
Agata Pilecka tel.: 68 385 20 91 wew. 342 lub kom. 516 177 411,

Zapraszamy wszystkich doradców ekologicznych do udziału w konkursie.

Regulamin jest do pobrania TUTAJ
Formularz zgłoszeniowym jest do pobrania TUTAJ