- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

SIR Logo2020

Szanowni  Państwo !

KrowkaZ początkiem nowego roku, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w KalskuZespół SIR, proponuje nową propozycję współpracy z rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, przedstawicielami instytucji, przetwórcami i przedsiębiorcami rolno-spożywczymi oraz jednostkami naukowymi. Do dobrze już znanej formy realizacji szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych chcieliśmy dołączyć organizację spotkań ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH (lista ma charakter otwarty i może być modyfikowana w zależności od Państwa potrzeb i zgłoszeń) w zakresie różnych dziedzin rolnictwa, w tym m.in. Zespołu Tematycznego Hodowców Bydła.

Nasza propozycja ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH dotyczy aktualnie następujących tematów:

 1. Ekologia / Zielarstwo
 2. Bydło mleczne
 3. Bydło mięsne
 4. Winiarstwo
 5. Pszczelarstwo
 6. Przetwórstwo rolne, warzywnictwo i sadownictwo, serowarstwo, warzelnictwo, itp.
 7. Drób
 8. Agroturystyka / Gospodarstwa Opiekuńcze / Zagrody Edukacyjne

W ramach powyższego, w dniu 15 stycznia 2020 r. w siedzibie LODR w Kalsku o godz. 10 00 odbyło się Pierwsze Spotkaniu Zespołu Tematycznego – Hodowców Bydła. W spotkaniu wzięło udział w sumie 37 uczestników. W bardzo miłej atmosferze poruszonych zostało wiele ciekawych tematów. Hodowcy po wstępnym przedstawieniu się i scharakteryzowaniu swojego gospodarstwa, podzielili się doświadczeniami i problemami w swoich gospodarstwach.

Następnie, pracownik Sieci na rzecz innowacji (SIR) Agata Zajda-Sipa przedstawiła mechanizm wsparcia finansowego w ramach Działania „Współpraca” w związku z ogłoszonym przez ARiMR III Naborem wniosków w przedmiocie ww. Działania. Wskazany przez ARiMR termin III Naboru tj.: 13 stycznia do 21 lutego 2020 r. W prezentacji zostały wskazane najważniejsze informacje związane z możliwościami ubiegania się o przedmiotowe środki finansowe do wysokości limitu tj. 5 500 000,00 zł oraz jakie projekty mogą zostać zrealizowane. Ponadto, opisane zostały podstawy założenia Grupy Operacyjnej EPI (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), jej wymagany skład (rolnicy, właściciele lasów, jednostki naukowe oraz uczelnie, przedsiębiorcy, jednostki świadczące usługi doradcze) – minimalne występowanie dwóch różnych podmiotów, założenia i dokumentacja projektu (opinia o innowacyjności, weksel niezupełny – in blanco). Przy tym, scharakteryzowane zostały wszystkie 4 kategorie kosztów (ogólne, badań, inwestycyjne i bieżące) wraz z odpowiednią wysokością pomocy ich refundacji.

Prezentacja przedstawiona podczas Spotkania Zespołu Tematycznego Hodowców BydłaMechanizm wsparcia finansowego w ramach Działania „Współpraca” – Grupy Operacyjne EPI

W następnej części zaproszony prelegent Pan Wojciech Styburski od strony praktycznej podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach złożonego wniosku we wcześniejszym naborze, pozytywnie rozpatrzonego przez ARiMR.

Prezentacja projektu Grupy Operacyjnej „Agroinnowacje” zrodziła wiele pomysłów wśród uczestników. Nadmienić należy, iż projekt pn.:

Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysokojakościowej paszy objętościowej otrzymanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach rolnych” zajął II miejsce w kategorii najciekawszych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Polsce.

Prelegent w bardzo przystępny sposób opisał całą ścieżkę od momentu powstania innowacyjnego rozwiązania, poprzez powstanie Grupy Operacyjnej EPI do finalnego złożenia wniosku do ARiMR (11 czerwca 2018 r. podpisanie umowy o przyznanie pomocy) i realizacji przedmiotowej operacji. Pan Wojciech Styburski przybliżył hodowcom bydła innowacyjne rozwiązania w obszarze międzyplonu, uprawy w technologii strip-till oraz innowacyjnego ciągu produkcyjnego. Ponadto, opisał poszczególne zakresy związane z innowacją uwzględnione w przedmiotowym projekcie:

 1. udoskonalona usługa siewu kukurydzy w uprawie pasowej bezpośrednio w darń po zbiorze międzyplonu przy jednoczesnym wysiewie nawozem azotowym i wieloskładnikowym (w usłudze zostanie użyta międzyplonowa innowacyjna mieszanka roślin Futternova) ;
 2. udoskonalona (dobra) praktyka: poprawa ekonomiki gospodarstwa poprzez skuteczną uprawę międzyplonów na paszę oraz efektywną uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonów docelowo w technologii pasowej, która to generuje dodatkowy dochód w gospodarstwie i dodatkową paszę objętościową;
 3. udoskonalona metoda organizacji – przedmiot operacji stanowi przede wszystkim innowację o charakterze organizacyjnym poprzez zastosowanie nowatorskiego ciągu produkcyjnego.

Przekazana ogromna wiedza i praktyka prelegenta Pana Wojciecha Styburskiego połączona z cały czas „żywą rozmową” z hodowcami oraz czas spotkania (od godziny 10 00 do godziny 15 00) ukazał jak obszernym i skomplikowanym tematem jest hodowla bydła.

W ramach ostatecznych rozmów zostały powzięte konstruktywne decyzje przez hodowców o przystąpieniu do Grupy Operacyjnej (w ramach Działania „Współpraca”), Grupie Producentów w związku z którymi został ustalony kolejny termin tj. 23 stycznia 2020 r. o godz. 9 00 (czwartek) w LODR w Kalsku ponownego Spotkania z Panem Styburskim związanego ściśle z potencjalnymi konsorcjantami mających utworzyć Grupę Operacyjną EPI na terenie województwa lubuskiego.

Uczestnicy poza tematem Działania „Współpraca” wskazali podczas Spotkania na aktualne problemy i zagadnienia jakie chcieliby poruszyć na następnym Zespole jak m. in.: temat rzeźni i uboju (z konieczności, w gospodarstwie), obowiązujące jednolite terminy wypasu bydła wobec różnych uwarunkowań regionalnych w Polsce, wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt itp. W ramach powyższego zapraszamy na kolejne Spotkanie Zespołu Tematycznego Hodowców Bydła, na które postaramy się zaprosić w roli wykładowcy m.in. jednostki weterynaryjne!

 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w Pierwszym Spotkaniu Zespołu Tematycznego – Hodowców Bydła w dniu 15.01.2020 r . i Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na kolejne Spotkanie Zespołu!!!

Liczymy na dobrą i owocną współpracę z Państwem!
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 • SH_Bydla_01_2020
 • SH_Bydla_02_2020
 • SH_Bydla_03_2020
 • SH_Bydla_04_2020
 • SH_Bydla_05_2020
 • SH_Bydla_06_2020
 • SH_Bydla_07_2020
 • SH_Bydla_08_2020
 • SH_Bydla_09_2020
 • SH_Bydla_10_2020
 • SH_Bydla_11_2020
 • SH_Bydla_12_2020
 • SH_Bydla_13_2020
 • SH_Bydla_14_2020