- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

logo lodr 2018

Komisja Oceny Merytorycznej Operacji ds. oceny operacji Partnerów KSOW, złożonych do działania nr 5 w ramach Konkursu nr 3/2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. na wybór operacji realizowanych w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dokonała wyboru operacji do realizacji składanych do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Lista rekomendowanych do realizacji, a także listy operacji, które nie zostały wybrane do realizacji znajdują się na stronie:

https://sir.cdr.gov.pl/2019/05/27/listy-ocenionych-operacji-partnerow-ksow-skladanych-w-ramach-dzialania-nr-5-na-poziomie-wojewodzkim/