- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

user
Kategoria:

logo lodr 2018

ZAPYTANE CENOWE na  wykonanie kompleksowej usługi organizacji wyjazdu studyjnego, w ramach operacji pn. Innowacyjne rozwijanie usług opiekuńczych na obszarach wiejskich. Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych osób do założenia i prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego w województwie lubuskim – na przykładzie dobrych praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego (Plan Operacyjny KSOW 2018-2019).

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty