- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

12. kwietnia br. w Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. w Przyczynie Górnej, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zorganizował konferencję poświęconą "Innowacyjnym technologiom precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych". Konferencja została zrealizowana w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwa i na obszarach wiejskich (SIR) na lata 2016-2017.

Realizacja konferencji to wspólne przedsięwzięcie organizacyjne Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - koordynatora wojewódzkiego Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz jego partnerów Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej oraz firmy BAG Precision Farming Sp. z o.o. z Krzemieniewa.

Konferencję otworzył oraz gości przywitał Pan Zbigniew Żywień - Dyrektor LODR Kalsk, który mówił o potrzebie realizacji szkoleń, zwłaszcza z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Wiedza zdobyta w ten sposób znacznie ułatwi rolnikom podejmowanie bardziej odważnych decyzji w zakresie wprowadzania innowacji w swoich gospodarstwach, co może mieć kluczowe znaczenie przy składaniu wniosków o przyznanie płatności np. z działania modernizacja w ramach PROW 2014-2020.

Następnie głos zabrał Pan Jan Pabierowski - Prezes HZZ Osowa Sień. Pan Prezes przywitał gości, wyraził zadowolenie, że może gościć uczestników konferencji w swoim przedsiębiorstwie oraz zapewnił że HZZ będzie wspierał podobne inicjatywy w przyszłości a drzwi zawsze będą otwarte dla wszystkich którym bliska jest idea innowacji i współpracy.

W dalszej kolejności Pan Karol Glapiak - Prezes Zarządu firmy BAG Precision Farming Sp. z o.o. - podziękował organizatorom oraz gospodarzowi konferencji za zaproszenie, następnie wyjaśnił uczestnikom, że precyzyjne nawożenie (główny temat konferencji) stanowi zaledwie fragment całości jakim jest rolnictwo precyzyjne, zachęcił do aktywnego uczestnictwa w konferencji, zwłaszcza w jej części praktycznej poświęconej demonstracji urządzenia do skanowania roślin.

W części wykładowej konferencji Pan Radoław Zalewski - doradca agronomiczny w firmie BAG Precision Farming Sp. z o.o - przedstawił temat "Innowacyjne technologie precyzyjnego nawożenia upraw rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zmiennego nawożenia rzepaku i zbóż ozimych". Pan Radosław bardzo szczegółowo, a jednocześnie w sposób bardzo przystępny, omówił podstawy nawożenia azotem w zależności od zmienności glebowej oraz efektywności nawożenia, zaprezentował oraz wyjaśnił  zasadę działania innowacyjnych urządzeń do precyzyjnego określania potrzebnej dawki azotu takich jak N-Tester i N-Sensor, wyjaśnił rolę geoportalu - miejsca gdzie są gromadzone i przechowywane dane pozyskane podczas skanowania roślin. Tak pozyskane dane o plantacji służą do opracowania tzw. map aplikacyjnych i związanej z tym rekomendacji nawozowej, co w następnym etapie wykorzystuje się już bezpośrednio na polu podczas aplikacji odpowiedniej dawki nawozu w zależności od potrzeby rośliny.

Po przerwie kawowej uczestnicy konferencji udali się autokarem na pole pszenicy należące do HZZ Osowa Sień. Dzięki uprzejmości prezesa Pana Jana Pabierowskiego właśnie na tym polu możliwe było przeprowadzenie demonstracji działania urządzenia YARA N-Sensor oraz Yara N-Tester. Pokaz przeprowadziła firma BAG Precision Farming Sp. z o.o z Krzemieniewa. Uczestnicy mogli w praktyczny sposób zapoznać się z działaniem obu urządzeń. N-tester to małe (kieszonkowe) urządzenie służące natychmiastowego określania bieżącego zapotrzebowania na azot. N - Sensor z kolei to czujnik azotu, który wykrywa obszary o różnym stopniu pobrania azotu przez rośliny. Jest montowany na dachu ciągnika. Podczas przejazdu po polu system Yara N-sensor skanuje łan roślin z lewej i prawej strony ścieżki technologicznej i jednocześnie wylicza zalecaną dawkę nawozu, która jest następnie wysiewana przez wysiewacz lub opryskiwacz dokładnie na zbadany fragment pola. W naszym przypadku skaner współpracował z opryskiwaczem ze względu na zastosowanie RSM w nawożeniu pszenicy.

Po pokazie uczestnicy wrócili do sali wykładowej,gdzie kontynuowano główny temat konferencji, jednak w tej części skupiono sie na ekonomicznych i technicznych aspektach stosowania zmiennego nawożenia roślin polowych. Pan Radosław Zalewski przedstawił kalkulacje, z której wynikało, że stosując precyzyjne nawożenie w oparciu o obliczenia pozyskane ze skanowania roślin można zaoszczędzić około 400 zł na hektarze uprawy. W czasie gdy Pan Radosław prowadził wykład, na podstawie danych uzyskanych podczas pokazu opracowana została mapa aplikacyjna tego konkretnego areału. Została ona zaprezentowana i omówiona, a uczestnicy mogli zobaczyć miejsca, gdzie aplikacja RSM była większa, ze względu na większe zapotrzebowanie roślin na azot oraz te gdzie tego azotu zaaplikowano mniej, bo tam z kolei zapotrzebowanie było mniejsze. W ten sposób zaprezentowano na czym polega zmienne nawożenie rośli uprawnych.

W dalszej części głos zabrali rolnicy. Pan Ryszard Maj posiadający blisko 800 hektarowe gospodarstwo, posiada N-Sensor i wykorzystuje go do ustalania właściwej dawki azotu w swoich uprawach. Według Pana Maja, dzięki tej technologii stosuje około 20% azotu mniej na hektar. Jednak o wiele ważniejsza sprawą wg niego jest to, że w wyniku zmiennego aplikowania nawozu uzyskuje wyrównanie łanu, zboże nie wylega na skutek przenawożenia, a co najważniejsze następuje wyrównanie plonu z całego areału, mimo charakterystycznej dla naszych gleb zmiennej zasobności (tzw. mozaikowatości).

Z kolei Pan Paweł Baruch, współwłaściciel Gospodarstwa Rolnego "Hajduk" z Lipinek k. Sławy, podzielił się z uczestnikami wiedzą na temat stosowania precyzyjnego rolnictwa w swoim gospodarstwie. Pan Paweł precyzyjne nawożenie stosuje już od 2004 roku. Zaczynał od pobierania prób glebowych w celu przeprowadzenia ich analizy, co posłużyło do opracowania map zasobności gleb w całym gospodarstwie. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego nawożenie uwzględniającego miejsca na polu mniej bogate w składniki pokarmowe uzyskał niemalże 100 % wyrównanie gleb pod względem ich zasobności. Zajęło mu to prawie 10 lat, ale dzisiaj jest bardzo zadowolony z efektów swojej pracy. Pan Paweł na glebach 5 klasy uzyskuje plony rzepaku przekraczające 4 t z ha.

Pod koniec konferencji rozgorzała gorąca dyskusja na temat precyzyjnego nawożenia, rolnicy wymieniali swoje doświadczenia za zakresu nawożenia roślin, stosowania innowacji rolniczych w swoich gospodarstwach, zadawali też pytania prowadzącym odnośnie zaprezentowanych urządzeń. W konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników, byli to głównie rolnicy - plantatorzy zbóż ozimych, rzepaku, a także innych roślin uprawnych, doradcy rolniczy, pracownicy Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień oraz przedstawiciele producentów branży rolniczej. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach w przyszłości, które będą realizowane w ramach funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_00
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_01
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_02
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_03
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_04
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_05
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_06
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_07
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_08
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_09
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_10
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_11
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_12
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_13
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_14
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_15
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_16
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_17
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_18
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_19
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_20
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_21
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_22
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_23
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_24
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_25
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_26
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_27
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_28
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_29
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_30
 • Innowacyjn_ technologie_12_04_2016_31
lodr

Tekst: Janusz Kupiński

Foto: Celina Kołopieńczyk, Julita Chylińska-Kasza