- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Emilia Żok
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 27 listopada 2022 r. odbyła się w Kalsku Konferencja ekologiczna pn. „Produkcja żywności wysokiej jakości”. Została zorganizowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w celu poszerzania wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego powitania gości przez Dyrektora LODR w Kalsku Pana Wojciecha Szadla następnie Pan Jan Gembara, zastępca dyrektora LODR w Kalsku opowiedział o „Współpracy w ramach działania M16 – tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych na rzecz Innowacji (EPI), opracowanie i wdrożenie Innowacji w ramach wspólnego projektu”. Projekt ten ma na celu wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju wiedzy na obszarach wiejskich, wzmocnienie relacji pomiędzy rolnictwem, produkcją żywności a badaniami i innowacją oraz ma on przyczynić się do poprawy wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw i konkurencyjności producentów rolnych.

 Po krótkim wstępie, rozpoczął się pierwszy wykład na temat „Aktualnej reglamentacji prawnej w zakresie rolnictwa ekologicznego”. Pani mgr. Inż., Jolanta Nonn z LODR w Kalsku przybliżyła obecnym ogólne przepisy związane z możliwością przejścia na rolnictwo ekologiczne oraz zasady uzyskania certyfikacji ekologicznej. Zaprezentowała wymogi które należy spełnić oraz reguły jakich należy się trzymać będąc w rolnictwie ekologicznym.

Następnie Pan dr inż. Marian Schodnik – Prezes firmy Owocowy Dom Sp.zo.o wygłosił wykład, tematem którego była „Produkcja żywności wysokiej jakości. Owocowy dom jako przykład dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego”. Pan prezes opowiedział o działalności swojej firmy, która jest ściśle związana z produkcją według zasad certyfikacji ekologicznej. Owocowy Dom zajmuje się produkcją przetworów takich jak dżemy, soki i konfitury według ściśle określonych reguł certyfikacji ekologicznej. Przetwory są w stu procentach naturalne, niezawierające chemii. Dewizą Owocowego Domu jest „jesteśmy tym co jemy”. 

Na temat Produkcji żywności ekologicznej wysokiej jakości – produkcja roślinna i zwierzęca wypowiedziała się Pani dr Justyna Korycka – Kornek z LOIiWA w Kalsku. Pani doktor wyjaśniła zebranym, że praca Ośrodka skupia się głównie wokół sektora rolno-spożywczego. Profesjonalne wyposażenie laboratorium umożliwia przeprowadzanie wielu innowacyjnych badań, które z powiedzeniem mogą być wdrażane w wielu przedsiębiorstwach. Praca Ośrodka polega na poszukiwaniu nowych produktów, modyfikacji i doskonaleniu istniejących produktów oraz wspieraniu przedsiębiorców w rozwiązywaniu powstających w produkcji problemów.

Kolejnym bardzo interesującym tematem konferencji był temat wygłoszony przez Pana Tomasza Jakiela, który jest właścicielem farmy „Lubuskie Angusowo”. W temacie „Ubój pastwiskowy metodą na uzyskanie wysokiej jakości wołowiny” opowiedział o wprowadzonych przez siebie innowacjach i rozwiązaniach na farmie, zwierzętach a także niezwykłych patentach dokarmiania bydła, tak aby nie naruszać życia zwierząt w ich naturalnym środowisku. Pan Tomasz przedstawił także zebranym w jaki sposób można dokonywać uboju pastwiskowego np. przez strzał bolcem i strzał kulą, aby uzyskać dobrej jakości wołowinę. Metoda ta zapobiega wywołaniu czynnika stresu u zwierzęcia i jest znacznie bardziej humanitarna niż ubój w rzeźni.

„Żywność wysokiej jakości w Krótkich Łańcuchach Dostaw Żywności” to temat, który przedstawiła Pani Magdalena Świderska z Gospodarstwa Naturalnego „Malinówka”. Gospodarstwo „Malinówka” to przede wszystkim pasieka, która prowadzona jest w taki sposób aby jak najmniej przeszkadzać pszczołom w produkcji miodu, starając się tym samym zachowywać ich naturalne zachowania w środowisku. Oprócz pszczół, Pani Magdalena wraz z rodziną hodują również kozy, pieką chleb a z wyhodowanych owoców produkują przetwory. Zajmują się także organizowaniem warsztatów dla dzieci, chcąc tym samym uwrażliwić je na otaczającą nas przyrodę.

Wykładem kończącym konferencję, był wykład Pana mgr inż. Tomasza Sakowicza o „Dobrych praktykach rolniczych w zakresie rolnictwa ekologicznego na przykładzie gospodarstw demonstracyjnych. Pan Tomasz wyjaśnił jaki jest cel demonstracji oraz na czym polegają. Uczestnicy dowiedzieli się że, demonstracje to cykl szkoleń prowadzonych dla rolników, na rzecz ich rozwoju i poszerzania wiedzy. W czasie demonstracji prowadzonych w gospodarstwie ekologicznym w Lutolu Mokrym w Fundacji Nasz Dom, której założycielem jest Pan Paweł Urbanowicz, rolnicy mogli uczestniczyć w produkcji tamtejszych ekologicznych kiszonek jak również dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego i panujących tam zasad.

Konferencja ekologiczna pn. „Produkcja Żywności Wysokiej Jakości” cieszyła się dużym zainteresowaniem i znacznie poszerzyła światopogląd i wiedzę uczestników na temat rolnictwa ekologicznego jak również produktów wyższej jakości, nie zawierających sztucznych dodatków a pochodzących jedynie z naturalnych źródeł. Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci przetworów, serów i miodów zakupionych u lokalnych producentów ekologicznych.

Konferencja ekologiczna odbyła się w miłej i serdecznej atmosferze. Serdecznie dziękujemy zaproszonym prelegentom i uczestnikom konferencji oraz zapraszamy na kolejne równie interesujące spotkania. Dziękujemy!

Konferencja została zorganizowana zgodnie z Planem Operacyjnym na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

 • 20221121_101213
 • 20221121_101408
 • 20221121_131515
 • 20221121_131557
 • 20221121_134601
 • 20221121_135127
 • 20221121_141645
 • IMG_4003
 • IMG_4005
 • IMG_4006
 • IMG_4011
 • IMG_4012
 • IMG_4015