- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestując w obszary wiejskie”.

W dniach 18-19 listopada br. w Kalsku odbyła się III Konferencja Winiarska pt. „Innowacje w uprawie, ochronie i pielęgnacji winorośli z uwzględnieniem wpływu gleby na parametry jakościowe owoców i plonu”. Jest to kolejne wydarzenie w tym roku zorganizowane przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Po przywitaniu gości i oficjalnym otwarciu konferencji przez pana Wojciecha Szadla, dyrektora LODR w Kalsku, przystąpiono do omówienia tematów przez zaproszonych wykładowców. Pierwszym z prelegentów był profesor Pavel Pavlousek z Uniwersytetu Mendla w Brnie, który zaprezentował tematy dotyczące prac pielęgnacyjnych w winnicy. Zwrócił uwagę na popełniane błędy oraz wielokrotnie wskazywał na efekty właściwie prowadzonych prac. Omówił znaczenie letnich prac pielęgnacyjnych (zielonych – liście, pędy) oraz ich wpływ na jakość i zdrowotność winogron, a także na jakość wina. Następnie przystąpił do omawiania zagadnień dot. nawożenia winorośli z uwzględnieniem upraw w międzyrzędziach. Wskazał z naciskiem na bardzo duży wpływ azotu na strukturę związków aromatycznych, zwłaszcza tioli odmianowych. Moszcze o wyższej zawartości azotu przyswajalnego mają wyższą zawartość aromatycznych tioli odmianowych. Zaakcentował również przydatność zazieleniania winnicy w międzyrzędziach, nawożenia organicznego oraz dokarmiania dolistnego. Ostatnim tematem prof. Pavla Pavlouska podczas pierwszego dnia konferencji, było omówienie odmian winorośli PIWI ( (Pilzwiderstandsfähig) – nowa generacja hybryd odpornych na choroby grzybowe), przydatnych do uprawy w naszym regionie. Profesor odpowiadał na liczne pytania, a wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i gdyby nie bariera językowa dyskusja i rozmowy kuluarowe trwałyby prawdopodobnie do późnych godzin nocnych.

„Rola gleby w życiu rośliny – czynniki kształtujące żyzność gleby” to temat, który omówił dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego. W wykładzie wskazał na zróżnicowany dopływ energii promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi na różnych szerokościach geograficznych, który zdecydował o powstaniu stref klimatycznych. Te z kolei przyczyniły się do wyodrębnienia się stref roślinnych, które z kolei (wraz z dostępnością wody i rodzajem skał w podłożu) wpłynęły na powstanie stref glebowych, różnorodność ukształtowania, ich żyzności i przydatność do upraw. Omówił również funkcję, żyzność, urodzajność oraz zasobność gleby. Wskazał na naturalną funkcję gleb w tworzeniu przestrzeni życiowej dla organizmów, w tym przestrzeni korzenienia się roślin. Odniósł się w wykładzie do sposobu korzenienia się winorośli i doboru stanowiska glebowego.

Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w swoim wykładzie nt. Winnice świata – „Enoturystyka oczami Pana Tadeusza” zachwycił uczestników konferencji prezentując szlak swoich wędrówek enoturystycznych. Wędrówkę rozpoczął od Lesotho poprzez Chiny, Kanadę – Wayne Gretzky – No 99, Gruzję, Krym, Mołdawię, Turcję – Ararat, Armenię i zakończył na Odessie. Podczas wykładu omówił szczegółowo miejscowe zwyczaje, sposoby prowadzenia degustacji wina, formę uprawy winorośli oraz zapoznał uczestników z technologią wyrobu wina, dokumentując to licznymi zdjęciami. Podczas prezentacji na szczególną uwagę zasługują dwa fragmenty opisu: pierwszy cyt. „Wino niesie i jad i miód i niewolę i swobodę. Ceny wina nie zna ten, kto pije je jak wodę”. Drugi Błogosławieństwo Apostolskie. Winiarnia Tushpa miała zaszczyt serwować nasze wino Papieżowi Franciszkowi. Cieszymy się z udzielonego nam apostolskiego błogosławieństwa, które wzmocniło naszą pasję i odpowiedzialność za produkcję wina. Wierzymy, że aby odnieść sukces, powinieneś po prostu robić to, co kochasz i w co wierzysz, a to przyjdzie naturalnie.

W trakcie trwania konferencji odbył się KONKURS WIN AMATORSKICH, któremu przewodniczył Przemysław Karwowski, natomiast członkami komisji byli: Renata Wiśniewska Winnica Saint Vincent oraz dr. Mariusz Pacholak Winnica Cantina. W konkursie wzięło udział 28 win: 11 białych, 4 różowe i 13 czerwonych.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Sauvignon Blanc 2022 – Winnica Adamus,
II miejsce – Pinot Blanc 2022 – Winnica Dzika,
III miejsce – Riesling 2022 – Winnica Dzika.

Wyróżnienia:

 1. Regent 2018 – LOiWA Kalsk,
 2. Cortis Zweigelt 2020 – Winnica Dwa Dęby,
 3. Cuvee 2021 – Winnica Dwa Dęby.

W drugiej części konferencji pokazany został film o rozwoju lubuskiego winiarstwa i przebytym „organizacyjnym” szlaku winiarskim w latach 2005 – 2022, (wspomnienia prof. Tadeusza Baranowskiego i doc. dr inż. Izabeli Wojewody).

W drugim dniu konferencji uczestnicy wizytowali Winnicę Łukasz w Wityniu koło Świebodzina, założoną przez rodzinę Pietrasików w 2009 roku, o powierzchni 3 ha. Właściciel gospodarstwa Leszek Pietrasik oprowadzając uczestników po winnicy szeroko omówił historię jej powstania, zasady cięcia i formowania winorośli oraz odniesione sukcesy. Winnica – jak dodaje właściciel – powstała zupełnie przypadkowo w miejscu, w którym niegdyś istniała inna winnica, założona w 1867 roku przez młynarza z Kwidzynia, Adolfa Alfreda. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki pracownikowi Muzeum Regionalnego ze Świebodzina, który pokazał nam źródła historyczne, opowiedział o tym, kto założył winnicę i pokazał mapkę. Gospodarz zapoznał uczestników z technologią produkcji i planami rozbudowy winnicy. Natomiast Zuzanna Pietrasik-Snowball, córka właścicieli Elżbiety i Leszka Pietrasików, opowiedziała uczestnikom o organizacji turystyki winiarskiej (enoturystyka), którą można rozwijać w województwie lubuskim.

Na terenie winnicy mieszkają daniele, lamy, owce, konie, kucyki, psy i koty, a niedawno pojawiły się również alpaki. Pracujemy nad ich oswojeniem, bo jeszcze są trochę nieufne. Za jakiś czas chcielibyśmy ruszyć ze spacerami z alpakami – zapowiada pani Pietrasik-Snowball.

III Konferencja Winiarska spotkała się z dużym zainteresowaniem i zakończyła się w miłej i serdecznej atmosferze. Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, natomiast wszystkim uczestnikom Konkursu Win Amatorskich życzymy dalszych sukcesów w drodze winiarskiej „wspinaczki” na szczyty. W planach mamy kolejne konferencje, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Zdjęcia 18.XI.2022 r

 • 1
 • 20221118_100116
 • 20221118_112231
 • 20221118_113423
 • 20221118_113559
 • 20221118_115117
 • 20221118_123549
 • 20221118_124542
 • 20221118_125017
 • 20221118_141250
 • 20221118_141714
 • 20221118_162326
 • 20221118_163634
 • 20221118_165008
 • 20221118_171122
 • 20221118_171158
 • 20221118_174810
 • 20221118_175116
 • 20221118_175803

Zdjęcia 19.XI.2022 r

 • 20221119_104314
 • 20221119_104319
 • 20221119_104409
 • 20221119_104723
 • 20221119_105021
 • 20221119_105829
 • 20221119_110111
 • 20221119_110203
 • 20221119_110850
 • 20221119_111046
 • 20221119_112533
 • 20221119_112831
 • 20221119_112948
 • 20221119_113002
 • 20221119_113053
 • 20221119_113324
 • 20221119_113449
 • 20221119_114201
 • 20221119_114225
 • 20221119_114517
 • 20221119_114540
 • 20221119_114851