- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

20220601 111033

 

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Spotkania, rozmowy, konsultacje … transfer innowacji w lubuskiem

Przykładem spotkań Zespołów Tematycznych ds. innowacji – Winiarzy, Hodowców Bydła oraz Pszczelarzy w dniu 1 czerwca 2022 r. w siedzibie LODR w Kalsku spotkał się Zespół Hodowców Trzody Chlewnej w ramach operacji pn.: Zespoły Tematyczne ds. innowacji w rolnictwie zgodnie z Planem Działania KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Wydarzenie, któremu przewodniczył Dyrektor LODR Wojciech Szadel zgromadziło prawie 30-stu zainteresowanych hodowców z województwa lubuskiego. Wśród uczestników gościliśmy pana Zbigniewa Kołodzieja Prezesa Zarządu Grup Producentów Rolnych „EUROTUCZ” oraz „LUBTUCZ”.

W pierwszej części spotkania Zespół SIR zapoznał uczestników z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz poinformował o planach LODR dot. organizacji różnych form operacji w 2022 r. takich jak m.in. konferencje, szkolenia i wyjazdy studyjne. Przedstawił cele, zadania i założenia różnych kooperatywach SIR, w ramach których rolnicy mogą wziąć udział. Ponadto, uczestnicy zostali zaproszeni do rejestracji w bazie Partnerów SIR zapewniającej dostęp do bieżących informacji i wydarzeń ogólnopolskich dot. innowacji w rolnictwie, w tym programów działań dla uzyskania wsparcia finansowego objętego PROW na lata 2014-2020.

Nadrzędnym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w sektorze produkcji zwierzęcej dot. trzody chlewnej, wskazanie szans i problemów lubuskich hodowców oraz propozycji ich rozwiązania. Uczestnicy przedstawili swoje doświadczenia w zakresie prowadzenia hodowli, współpracy z instytucjami kontrolującymi (Powiatowe Inspektoraty Weterynarii) i wspólnie debatowali nad znalezieniem najlepszego rozwiązania wobec aktualnie niezmiernie trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli. Wszystkim zależało nad zastanowieniem się i wypracowaniem jednoznacznego stanowiska w zakresie organizacji i zarządzania gospodarstwem prowadzącym do poprawy efektywności produkcji zwierzęcej połączonej z wykorzystaniem naturalnych zasobów środowiskowych.

Spotkanie zaowocowało wymianą wiedzy i doświadczeń, identyfikacji problemów w zakresie trudnego zagadnienia jakim aktualnie jest hodowla trzody chlewnej w województwie lubuskim. Przy tym, wszyscy uczestnicy jednoznacznie wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach, w tym z udziałem tym razem jednostek organizacyjnych inspektoratów weterynarii.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania za udział i wymianę doświadczeń, zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na kolejne wydarzenia na poczet rozwoju innowacji w rolnictwie!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Zespół SIR LODR

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 • 20220601_110601
 • 20220601_111033
 • 20220601_113545
 • IMG_9735
 • IMG_9741
 • IMG_9747
 • IMG_9773
 • IMG_9775
 • IMG_9789
 • IMG_9793
 • IMG_9805
 • IMG_9818