- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

uesirksowprow

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się spotkania dotyczące Lokalnego Partnerstwa Wodnego, w sześciu powiatach województwa lubuskiego. Po całym roku spotkań, wykładów, rozmów i ustaleń, podpisano deklaracje współpracy m.in. z włodarzami poszczególnych powiatów, którzy zdecydowali się dołączyć i tak naprawdę stworzyć partnerstwo na swoim terenie. Powiatami tymi są:

  • powiat gorzowski
  • powiat międzyrzecki
  • powiat świebodziński
  • powiat krośnieński
  • powiat zielonogórski
  • powiat żagański

Aktualnie powstają plany dot. gospodarowania wodą i inwestycji z tym związanych dla każdego ww. powiatu.

20 kwietnia Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku planuje zorganizować spotkanie dla ww. powiatów, a dokładnie dla członków partnerstwa wodnego, następnie rozpoczynamy cykl spotkań z kolejnymi powiatami województwa lubuskiego.

W ramach Lokalnego Partnerstwa Wodnego zostały również stworzone broszury dot. dobrych praktyk wodnych, gdzie zainteresowani członkowie LPW przesyłali opisy działań wodnych, które zostały wykonane w ostatnim czasie na terenie ich powiatu, jako dobre praktyki wodne. Wszystkie te informacje zostały zebrane przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku i w ten sposób stworzono 6 broszur, po jednej dla każdego partnerskiego powiatu. Poniżej udostępniamy Państwu niniejsze broszury.

Krosno Odrzańskie
Gorzów Wielkopolski
Międzyrzecz
Świebodzin
Zielona Góra
Żagań

A My nie zatrzymujemy się i wkraczamy z inicjatywą partnerstwa w kolejne powiaty województwa, z nadzieją że działanie to wpłynie na poprawę gospodarki wodnej w województwie lubuskim.

Operacja opracowana przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zgodnie z Planem Działania KSOW na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi