- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 W ostatnim kwartale 2020 r. odbyły się spotkania informacyjne zespołu SIR z potencjalnymi grupami operacyjnymi zainteresowanymi złożeniem wniosku w ramach działania „Współpraca” Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności zgodnie z Planem Operacyjnym KSOW na lata 2020-2021 w ramach operacji pn.:

Krótkie Łańcuchy Dostaw - alternatywą dla gospodarstw w województwie lubuskim.

Tematyka krótkich łańcuchów dostaw żywności opanowała spotkania zorganizowane przez zespół SIR przy współpracy z Głównym specjalistą ds. ogólnorolnych p. Gretą Boguszewską - Drapa (PZDR Krosno Odrzańskie). Przedmiotowe spotkania były odpowiedzią na planowany przez ARiMR nabór w ramach działania „Współpraca” dot. Krótkich Łańcuchów Dostaw. Spotkania odbyły się zarówno w formie stacjonarnej, on-line jak i hybrydowej z potencjalnymi rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich zainteresowanymi utworzeniem Grupy Operacyjnej i złożeniem wniosku w ramach przedmiotowego naboru.

W ramach operacji przeprowadzono spotkania informacyjne z m.in. przedstawicielem grupy zrzeszającej właścicieli certyfikowanych gospodarstw ekologicznych panem Bogdanem Kasperskim (Anielskie Ogrody), założycielami Leśnego Klubu Kolacyjnego, jak również właścicielami lubuskich winnic i reprezentantami Karczmy Taberskiej w Janowcu. Przedmiotowe spotkania, zorganizowane zostały indywidualnie dla każdej z grup ze względu na różny charakter prowadzonej przez podmioty formy sprzedaży i specyfikę działalności, stopień budowania konsorcjum i zapytania w zakresie sprzedaży bezpośredniej. Spotkania w głównej mierze poświęcone zostały tematyce form sprzedaży jaką powinien przyjąć rolnik by móc sprzedawać żywność ze swojego gospodarstwa rolnego. Każda z form sprzedaży została szczegółowo scharakteryzowana (Dostawy Bezpośrednie, Sprzedaż Bezpośrednia, Działalność Marginalna Lokalna i Ograniczona MOL jak również Rolniczy Handel Detaliczny RHD) wraz z asortymentem i odpowiednimi limitami żywności umożliwiającymi sprzedaż. Ponadto, w ramach zapytań p. Greta Boguszewska-Drapa opisała wymagane zastosowania oznakowań produktów sprzedawanych jak i miejsc zbywania żywności konsumentowi. Wiele merytorycznych zapytań ze strony każdej z grup dotyczyło reglamentacji prawnej w zakresie zobowiązań podatkowych, przetwórstwa jak i obowiązków sanitarno-higienicznych produkcji żywności i wymaganej dokumentacji rejestrowej przy sprzedaży produktów rolnych, wymogów dotyczących miejsca, w którym jest przetwarzana i wytwarzana żywność (Dobra Praktyka Higieniczna GHP).

Wszystkie spotkania były bardzo konstruktywne i budujące, gdyż objawiły ciekawe inicjatywy lubuskich producentów, ale również ukazały jak niezwykle złożony i skomplikowany jest mechanizm sprzedaży produktów rolnych z własnego gospodarstwa w ramach aktualnie obowiązującego polskiego ustawodawstwa.

Celem operacji było wsparcie nawiązania kontaktów pomiędzy potencjalnymi członkami Grup Operacyjnych w aspekcie Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności będących zainteresowanymi złożeniem wniosków w ramach Działania "Współpraca". Wpływ pandemii ma aktualnie ogromny wpływ na zachowania konsumentów na rynku żywności. Podczas spotkań zostały zaprezentowane tematy dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach działania "Współpraca" oraz zagadnienia rynku żywności, konsekwencji zaistniałej sytuacji epidemiologicznej dla organizacji sprzedaży produktów rolnych w aspekcie Krótkich Łańcuchów Dostaw. Wzbogaceniem operacji było powstanie materiałów informacyjnych w postaci broszury będącej kompendium wiedzy w zakresie Krótkich Łańcuchów Dostaw w tym sprzedaży i dostaw bezpośrednich produktów rolnych, działalności RHD.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie, żarliwe czasem burzliwe rozmowy budujące tym samym ciekawe spotkania, życząc powodzenia w tworzących się konsorcjach na poczet inicjatyw w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności i finalnym ich wdrożeniu „wprost do ust” lubuskich konsumentów!!!

  • Zdj1
  • Zdj2
  • Zdj3
  • Zdj4
  • Zdj5