- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Zajda-Sipa
Kategoria:

uesirksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Koniec roku to doskonały czas na podsumowania, dlatego 22 grudnia 2020 r. spotkaliśmy się z winiarzami oraz osobami zainteresowanymi uprawą winorośli, by podzielić się z nimi rezultatami wielomiesięcznej współpracy z Winnicą Cantina w Mozowie.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach operacji pt.:

„Innowacje w uprawie i pielęgnacji winorośli w województwie lubuskim” realizowanej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Położona w malowniczym Mozowie, koło Sulechowa, Winnica Cantina została założona w 2006 r. przez Państwa Karolinę i Mariusza Pacholaków. Obecnie powierzchnia nasadzeń obejmuje 3,3 ha. Dominującymi odmianami są: Riesling, Pinot Gris, Bianca, Rondo, Regent, Dornfelder i Sauvignon Blanc.

To właśnie innowacyjna jak na region lubuski uprawa Sauvignon Blanc, szlachetnej odmiany winorośli z gatunku – VITIS VINIFERA, służącej do produkcji win jakościowych, wyróżnia Cantinę spośród innych winnic. Ta bardzo wymagająca odmiana z Francji, od kilku lat z powodzeniem uprawiana jest przez Państwa Pacholaków. Obecnie Cantina jest jedyną w Polsce winnicą o tak znacznym areale 1,5 ha tego szczepu. W tym roku miało miejsce pierwsze pełne owocowanie, co wskazuje na to, że odmian ta z powodzeniem będzie mogła być uprawiana w naszym regionie.

Podczas warsztatów dr Mariusz Pacholak zaprezentował zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne jakie stosuje w swojej winnicy. W ogromnej mierze wpływają one na kondycję winorośli oraz jakość wytwarzanego wina.

Dzięki nakręconemu na przestrzeni kilku miesięcy materiałowi filmowemu i fotograficznemu uczestnicy mogli zobaczyć zabiegi cięcia masy zielonej przy pomocy specjalnie dostosowanego do warunków winnicy sprzętu montowanego na ciągniku. Wykorzystywany jest on latem, w okresie silnego wzrostu winorośli. Nowatorski sprzęt przycina jednocześnie łozy górne i boczne co w ogromnej mierze pozwala zaoszczędzić czas na kolejne zabiegi pielęgnacyjne tj. przycinanie pasierbów, czy zbiory zielone ograniczające owocowanie.

Następnie wykładowca zaprezentował konkretną technologię produkcji wina Sauvignon Blanc. Polega ona m.in. na poddaniu odszypułkowanej i zmłynkowanej miazgi jagód winogronowych kilkugodzinnej maceracji. Jest to bardzo ważne w procesie fermentacji odmian aromatycznych, ponieważ estry, fenole i polifenole przedostają się ze skórek do wina.

Ostatnim punktem prezentacji były warsztaty zimowego cięcia winorośli, które w Winnicy Cantina tradycyjnie rozpoczyna się 27 grudnia - dniu wspomnienia św. Jana apostoła, patrona wina. Tak wczesne rozpoczęcie prac związane jest z dużym areałem winnicy, oraz czasochłonnym i wymagającym wiele uwagi zabiegiem, zwłaszcza, że właściciele do każdego krzewu podchodzą indywidualnie. Podczas wstępnego cięcia usunięta zostaje łoza (owocująca w minionym sezonie) a następnie przygotowywane jest nowe ramię, które będzie owocować. Pozostawiona łoza skracana jest w zależności od odmiany w taki sposób, aby pozostało na niej od 7 do 8 pąków, z których wiosną wypuszczą nowe pędy. Wszystkie te prace muszą zostać ukończone do przedwiośnia.

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostały idea i zakres działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz informacje nt. działania „Współpraca” i Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

Celem operacji było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie innowacji i opatentowanych rozwiązań w technologii uprawy winorośli oraz produkcji wina w polskich warunkach klimatycznych. Ponadto, pokazanie potrzeb oraz problemów, nad których rozwiązaniami mogą pracować przyszłe Grupy Operacyjne bazujące na doświadczeniu lubuskich winiarzy. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń. Przy tym, operacja przyczyniła się do wzbogacenia bazy o potencjalnych partnerów oraz zapoznania się z ideami i korzyściami płynącymi z przedmiotowego partnerstwa.

  • Zdj_1
  • Zdj_2
  • Zdj_3
  • Zdj_4