- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

logo lodr 2018

W związku z wystąpieniem w naszym województwie wirusa afrykańskiego pomoru świń (w skrócie ang. ASF) oraz licznymi zapytaniami wędkarzy, odnośnie możliwości dostępu do wód będących w posiadaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze, z inicjatywy PZW w dniu 13 lutego 2020 roku, w siedzibie Okręgu w Zielonej Górze odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli Mirosław Kamiński - Prezes Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze wraz z współpracownikami oraz Krzysztof Roślik – St. Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego - Przedstawiciel Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Podczas spotkania dyskutowano na temat aktualnej sytuacji epizootycznej w naszym województwie, działań podejmowanych przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego funkcjonujący pod przewodnictwem Wojewody Lubuskiego, ograniczeń związanych z przemieszczaniem się w związku z wprowadzonym okresowym zakazem wstępu do lasu, zasad bioasekuracji stosowanych w rolnictwie.  

Przedstawiciel LODR szeroko omówił najważniejsze fakty o ASF, zagrożenia związane z wirusem - przyczyny, skutki, sporo czasu poświęcając bioasekuracji. Mówiono o strefach zagrożenia, jakie z ASF są wprowadzone, środkach ostrożności i działaniach podejmowanych przez służby weterynaryjne. Przedstawiciele PZW zadawali dużo pytań i nie ukrywali, że w dobie ASF obawiają się o swobodny dostęp do wód będących w ich posiadaniu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że ASF jest wirusową chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików. Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków zwierząt. Chore zwierzęta nie można wyleczyć z choroby. Na chwilę obecną jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne zmierzające do wybicia i utylizacji chorych i podejrzanych o zachorowanie zwierząt.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, ustalono następujące działania wspólne:

  • przygotowanie ulotki informacyjnej dla wędkarzy dotyczącej ASF;
  • opracowanie zasad bioasekuracji obowiązujących wędkarzy w Okręgu Zielona Góra;
  • opracowanie wytycznych dla Społecznej Straży Rybackiej w zakresie bioasekuracji;
  • przeprowadzenie przez LODR cyklu szkoleń dla wędkarzy w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji podczas wędkowania;  
  • przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej przede wszystkim do wędkarzy, ale też do innych osób wypoczywających nad wodą pod kątem zwalczania ASF.

Uczestnicy zgodnie podkreślili potrzebę kontynuacji tego typu narad. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze w lutym br.

Tekst: Krzysztof Roślik

PZW 001

Zdjęcie dzięki uprzejmości: PZW Zarząd Okręgu w Zielonej Górze