- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Tadeusz Matyka
Kategoria:

lodr bez ta

Do 31 października 2021 roku należy opracować i wdrożyć „Plan Bezpieczeństwa Biologicznego”. Plan musi być zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W przypadku nie spełnienia tego wymagania od 1 listopada 2021r. nie będzie możliwa sprzedaż i przemieszczanie świń poza strefę, w której znajduje się gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną.

Załączniki:

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa. Plik do pobrania.

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021-605 z dnia 7 kwietnia 2021r. Plik do pobrania.