Szkolenia dla rolników z zakresu efektywności energetycznej - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Szkolenia dla rolników z zakresu efektywności energetycznej

Szkolenia dla rolników z zakresu efektywności energetycznej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza od 15 marca 2024 r. wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie ekranowe z zakresu efektywności energetycznej dostępne na platformie Moodle.

www.szkoleniadlarolnika.pl

 Odbycie szkolenie w ramach interwencji PS WPR I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej jest wymogiem uzyskania dofinansowania.

Szczegóły dostępne na stronie MRIRW - link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/i102-inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej

 Szkolenie na platformie Moodle jest dostępne od 15 marca 2024 r. do 15 marca 2025 r.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku