Od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem.

Od dnia 5 czerwca 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem.

Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy może być udzielone na wniosek rolnika będącego osobą fizyczną oraz na przedsięwzięcia.

Refundacja wynosi:

  • do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;
  • do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Limit udzielonego wsparcia wynosi:

  • do 60 000 zł – w przypadku młodego rolnika;
  • do 50 000 zł – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Wnioski należy składać do ARiMR za pomocą formularza wniosku udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-budowe-silosow

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku