Od 30 sierpnia – 29 września 2023 - Premia dla młodych rolników - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Od 30 sierpnia – 29 września 2023 - Premia dla młodych rolników

Od 30 sierpnia – 29 września 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR przyjmuje wnioski w ramach programu Premia dla młodych rolników. Aby zakwalifikować się do programu, rolnicy muszą spełniać określone warunki i kryteria. O dofinansowanie mogą starać się osoby które:

 • mają ukończone 18 lat i mają nie więcej niż 40 lat;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mają numer identyfikacyjny ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych;
 • przedłożyły biznesplanu dotyczący rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniają co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji.

Pomoc finansowa w wysokości 200 tysięcy złotych  zostanie wypłacona w 2 ratach:
I rata – 70% kwoty pomocy tj. 140 tysięcy złotych
II rata – 30% kwoty pomocy tj. 60 tysięcy złotych

Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone m.in. na:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;
 • zakup oprogramowania komputerowego.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--wkrotce-start-naboru

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku