Od 3 kwietnia do 18 kwietnia 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Od 3 kwietnia do 18 kwietnia 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich.

Od 3 kwietnia 2023 r.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w zakresie trzech następujących interwencji pszczelarskich:

  • I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
  • I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
  • I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Ważne! Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może ubiegać się o pomoc za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej.

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich określa Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy na rok pszczelarski 2023 w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Pula środków przeznaczona na interwencje pszczelarskie w roku pszczelarskim 2023, w ramach naborów, wynosi 47 041 740,43 zł.

Więcej  informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/ogloszenie-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-o-naborach-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-interwencji-pszczelarskich 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku