Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 1 kwietnia do 31 maja 2023 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie do przezimowanych rodzin pszczelich.

O pomoc mogą ubiegać się hodowcy pszczół, którzy prowadzą działalność nadzorowaną, są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli pszczelarz chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparci.

Dofinansowanie wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Środki przeznaczone na ten cel to 60 mln zł.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich--wyzsze-stawki-zachecaja 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku