Dofinansowanie wymiany słupów chmielowych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Dofinansowanie wymiany słupów chmielowych

Od 15 lutego do 31 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o dofinansowanie wymiany słupów chmielowych.

Wsparcie kierowane jest do osób fizycznych, prawych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wsparcie obejmuje demontaż starych słupów, zakup oraz montaż nowych słupów, a także transport. Plantatorzy mogą uzyskać pomoc maksymalnie do 5 ha upraw chmielu.

Dofinansowanie w odniesieniu do 1 ha uprawy chmielu, nie może przekroczyć 120 tys. zł bądź 140 tys. zł – w przypadku rolników urodzonych po 31 grudnia 1982 r.

Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-od-15-lutego-do-31-marca-2023-r 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku