Do 31.03.2023 - trwa Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Do 31.03.2023 - trwa Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do 31.03.2023 - trwa Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Kto może starać się o dotację?

Beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, natomiast  ostatecznymi odbiorcami będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie przewidziane jest w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych,  transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.
Koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT nie są kwalifikowane.

Jaki budżet na realizację programu?

Budżet na realizację  programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 100 000 tys. zł.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?

Wnioski składa się w wersji elektronicznej  przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-2021 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku