Do 24 lutego 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie dla rolników, którzy chcą ochronić gospodarstwa przed ASF. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Do 24 lutego 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie dla rolników, którzy chcą ochronić gospodarstwa przed ASF.

W dniach 28.12.2022 r. do  24.02.2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków w ramach Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przyznawane:

  • rolnikowi,  który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub zrealizował zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” oraz planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń,
  • spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania inwestycji znajdą się na stronie:
https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku