Terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych

Terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczychWażne

Uchwała nr XLV/430/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa lubuskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku