- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora

Skład Rady Społecznej:

 

 1. Monika Zielińska-Osiak, MRiRW, Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy,
 2. Zbigniew Jan Kołodziej, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 3. Wojciech Kozieja, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
 4. Stanisław Myśliwiec, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej,
 5. Andrzej Kuziemski, członek zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej,
 6. Grzegorz Grabarek, NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”,
 7. Tomasz Czajkowski, NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”,
 8. Marek Teodor Szylinczuk, Związek Rolników Polskich,
 9. Ireneusz Ganczar, Związek Rolników Polskich,
 10. prof. dr hab. Piotr Goliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 11. dr inż. Elżbieta Wojtowicz, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
 12. Zbigniew Hałabura, Dyrektor ZSCKR w Henrykowie.