- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora

Skład Rady Społecznej:

 

1. Stanisław Myśliwiec – Przewodniczący Rady Społecznej LODR - Lubuska Izba Rolnicza.

 

2. Grzegorz Grabarek – Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej LODR - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność".

 

3. Magdalena Maciejewska – MRiRW, Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji.

 

4. Zbigniew Jan Kołodziej – Sejmik Województwa Lubuskiego.

 

5. Wojciech Kozieja – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

 

6. Andrzej Kuziemski – Lubuska Izba Rolnicza.

 

7. Janusz Górski – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

 

8. Ireneusz Ganczar - Przewodniczący Związku Rolników Polskich.

 

9. Marian Rozynek – Lubuski Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych.

 

10. prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

11. dr inż. Elżbieta Wojtowicz – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego w Warszawie.

 

12. Zbigniew Hałabura – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.