- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

jerzy bielawski 1

mgr inż. Jerzy Bielawski

 

 Zastępca Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

roman frankowski 1

dr inż. Roman Frankowski

 

 Dyrektor Oddziału Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubniewicach

roman fraszczyk

mgr Roman Fraszczyk