Nota prasowa do mediów rolnych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Nota prasowa do mediów rolnych

Nota prasowa do mediów rolnych

PODSUMOWANIE KWARTAŁU – ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW ORAZ ODSTRZAŁY PLANOWE

W kwartale (kwiecień-czerwiec) stwierdzono 155 upadków dzików, odstrzelono łącznie w tym okresie ponad 43 tysiące, w tym ponad 8,2 tysiące dzików z tytułu odstrzału sanitarnego. Łącznie odnotowano ponad 644 tysięcy wyjść w łowisko, z czego celem dokonania odstrzału sanitarnego niemal 108 tysięcy.

Zwiększone koszty w porównaniu z kwartałem roku 2021

Na zwiększenie kosztów wykonywania planów łowieckich oraz wykonywania obowiązkowych odstrzałów sanitarnych ma przede wszystkim wpływ cena paliwa.
W porównaniu do roku ubiegłego, koszty myśliwych tylko z tytułu zużycia paliwa wzrosły o około 47%, a ich poniesienie jest niezbędne celem właściwego wykonywania nałożonych na myśliwych obowiązków.
Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że nie każdy wyjazd celem pilnowania zasiewów przed szkodami wyrządzanymi przez dziki, czy też celem dokonania odstrzału sanitarnego kończy się sukcesem pod postacią upolowanej zwierzyny.

Informacja przekazana przez ZG PZŁ

Polski Związek Łowiecki
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
www.pzlow.pl

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku