Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zmian w regionalizacji ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zmian w regionalizacji ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF)

Mapa obrazująca zmiany w regionalizacji, które zostały wprowadzone od września do końca grudnia 2022 roku.
Mapa obrazująca zmiany w regionalizacji, które zostały wprowadzone od września do końca grudnia 2022 roku.

Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii w tym składanymi sukcesywnie do Komisji Europejskiej wnioskami mającymi na celu zminimalizowanie zasięgu obszarów objętych ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF w Polsce, w II połowie 2022 r. zostały zmienione znacząco obszary w tym największych restrykcji, wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605.

Wprowadzone zmiany w regionalizacji obejmowały:

  • 141 gmin w 4 województwach (łódzkie, podkarpackie, śląskie i wielkopolskie) i 3 miasta na prawach powiatu (Łódź, Kalisz, Piotrków Trybunalski) zostało uwolnione z obszarów objętych ograniczeniami;
  • 77 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami III do OOO II w 6 województwach (dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie, warmińsko - mazurskie, wielkopolskie);
  • 14 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami III do OOO I w 2 województwach (małopolskie i świętokrzyskie);
  • 10 gmin zostało przeniesionych z obszaru objętego ograniczeniami II do OOO I w województwie podlaskim.
Mapa obrazująca zmiany w regionalizacji, które zostały wprowadzone od września do końca grudnia 2022 roku.
Mapa obrazująca zmiany w regionalizacji, które zostały wprowadzone od września do końca grudnia 2022 roku.

Główny Inspektorat Weterynarii podkreśla, że na bieżąco podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszarów objętych ograniczeniami. Należy wskazać, iż w każdym rozpatrywanym przypadku Komisja Europejska bierze pod uwagę m. in. ogólną sytuację epizootyczną w całym kraju, tempo szerzenia się choroby na danym terenie i dane odnośnie jej występowania w poprzednich latach.

W dniu 20 grudnia 2022 r. został złożony kolejny wniosek do Komisji Europejskiej o dalsze zmiany w regionalizacji.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku