Zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt – kolejny nabór na „Zarządzanie ryzykiem” - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt – kolejny nabór na „Zarządzanie ryzykiem”

Zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt – kolejny nabór na „Zarządzanie ryzykiem”

Od 18 stycznia 2024 r. producenci rolni którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/zwrot-czesci-kosztow-ubezpieczenia-zwierzat--kolejny-nabor-na-zarzadzanie-ryzykiem2

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku