Zmiany w obowiązujących przepisach - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Zmiany w obowiązujących przepisach

Zmiany w obowiązujących przepisach

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie rolnictwa.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nowe-przepisy

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaś przypomina o zmianach w stanie prawnym dot. dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/4661-komunikatu-w-sprawie-prowadzenia-od-1-01-2024-dokumentacji-leczenia-zwierzat-i-stosowanych-produktow-leczniczych

Grafika MRIRW

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku