Zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024 - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
GENERALI marzec -kwiecien 2024

Zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024

Zmiana decyzji Komisji Europejskiej ws. ugorowania 4% gruntów w roku 2024Ważne

Komisja Europejska opublikowała dziś rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie). 

Przeznaczenie 4% gruntów
W ramach odstępstwa możliwe jest przeznaczenie 4% gruntów ornych na:

  • obszary lub elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane
  • lub rośliny bobowate
  • lub międzyplony.

Wymagania
Międzyplony i rośliny bobowate mają być uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin. 

Zmiana czasowa
Odstępstwo jest czasowe i dotyczy roku 2024. Jest ono spowodowane trudną sytuacją rolników związaną z wojną w Ukrainie oraz występowaniem niekorzystnych warunków pogodowych. Odstępstwo zwiększa możliwości użytkowania gruntów ornych przy jednoczesnym zapewnieniu pewnych korzyści dla środowiska. 

Link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiana-decyzji-komisji-europejskiej-ws-ugorowania-4-gruntow-w-roku-2024

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku