Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

Zachęcamy producentów rolnych do zgłaszania upraw i prowadzenia produkcji rolnej w systemie IP. Wykaz podmiotów wykonujących działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin (wg. kolejności upoważniania) znajdą Państwo poniżej:

Przed zgłoszeniem do podmiotu certyfikującego należy obowiązkowo posiadać ważne szkolenie z zakresu integrowanej produkcji roślin oraz zapoznać się z zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa metodykami IP.

Metodyki IP opublikowane są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresemhttps://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/. 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku