Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił pierwsze otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił pierwsze otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Logo Województwa Lubuskiego
Logo Województwa Lubuskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego zachęca do udziału w konkursach. Lubuski ODR szczególnie zachęca Koła gospodyń wiejskich, spełniające warunki do udziału w naborach do zainteresowania się konkursami.

Link: https://lubuskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku