Wspólny komunikat organizatorów Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
GENERALI marzec -kwiecien 2024

Wspólny komunikat organizatorów Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce

Wspólny komunikat organizatorów Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce

Europejskie Forum Rolnicze, którego geneza sięga 2002 r., jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z rolnictwem. Organizowane w ramach Forum debaty zawsze poruszają najbardziej istotne tematy dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Trwające obecnie w Polsce protesty rolników koncentrują się wokół dwóch kluczowych zagadnień – importu produktów rolnych z Ukrainy oraz regulacji wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu. 

Tegoroczna debata będzie krokiem w kierunku wypracowania propozycji rozwiązania tych kwestii zarówno w wymiarze krajowym jak i unijnym.

Więcej szczegółów w zaproszeniu.

Źródło: strona MRIRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wspolny-komunikat-organizatorow-europejskiego-forum-rolniczego-w-jasionce?fbclid=IwAR2zJdFDQ9oDkdRZ89uQ2-sBbwei4Xy9B8W1aCFx3FNmw9gvbR9Wx1RWfsw

 

Wspólny komunikat organizatorów Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku