Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór startuje 1 czerwca - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór startuje 1 czerwca

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór startuje 1 czerwca

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku będzie się można ubiegać o wsparcie na:

  • zalesianie gruntów rolnych,
  • tworzenie zadrzewień śródpolnych,
  • zakładanie systemów rolno-leśnych
  • zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą internetową.

Więcej informacji na stronie ARIMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe--nabor-startuje-1-czerwca?fbclid=IwAR1feXfOFyoXU83kp_BDSg-_rzG4sVimL2oSkjcxAweUPsxdimN14QGSglc_aem_AUG_YLvZMlWDcI3VIUWwI6ogbTIf63zpvEY2eeTjj2WrMVobmuC2Yv3zARFdJ8f4zl-_56yVMNrXvfDavKt1amrt

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku