Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe

MRIRW
MRIRW

Od 1 czerwca do 31 lipca br. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach PS WPR 2023−2027.

Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych przyznawane jest w ramach następujących interwencji:

  • Zalesianie gruntów rolnych;
  • Tworzenie zadrzewień śródpolnych;
  • Zakładanie systemów rolno-leśnych;
  • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. 

Wniosek należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

Szczegółowe informacje dotyczące interwencji leśnych i zadrzewieniowych znajdują się na stronie MRiRW.

Informacje o ogłoszonym naborze wniosków dostępne są na stronie ARiMR.

Link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-inwestycje-lesne-i-zadrzewieniowe

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku