Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnychWażne

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu realizuje projekt w ramach Poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rolnictwa ekologicznego.

Celem operacji jest promocja rolnictwa ekologicznego oraz zachęcanie producentów konwencjonalnych do konwersji gospodarstw na ekologiczne poprzez upowszechnianie dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w gospodarstwach ekologicznych. Demonstracje realizowane są w 235 obiektach demonstracyjnych założonych na terenie całego kraju. W obiektach tych odbywają się demonstracje z zakresu produkcji roślinnej (zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, bobowate i ich mieszanki, warzywa, sady, rośliny jagodowe, zioła), z produkcji zwierzęcej (bydło mięsne, mleczne, świnie, owce, kozy, króliki, kurczęta rzeźne, pasieki, kury nioski, akwakultura), z przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców lub warzyw, zbóż oraz uboju zwierząt. 

Kto może zostać uczestnikiem demonstracji?

Szkolenia praktyczne (demonstracje) są skierowane przede wszystkim do rolników ekologicznych oraz producentów rozważających konwersję gospodarstwa na ekologiczne. Zgodnie z wymogami narzuconymi przez ARiMR wziąć udział w szkoleniu może rolnik, domownik rolnika, małżonek rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie, wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Jak wygląda demonstracja?
W ramach demonstracji uczestnicy udają się z wizytą do jednego z gospodarstw demonstracyjnych realizujących dany temat, gdzie właściciel gospodarstwa wraz z doradcą LODR Kalsk, pełniącym rolę opiekuna oprowadzą po gospodarstwie, przedstawiają realizowany temat demonstracji oraz opowiedzą o stosowanych dobrych praktykach i innowacjach. W trakcie wizyt będą się również odbywać  pokazy stosowanych technologii oraz pracy maszyn. W ramach tematów z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej każdy uczestnik musi wziąć udział w 2 wizytach do danego obiektu w ciągu sezonu wegetacyjnego aby mógł zaobserwować przebieg doświadczenia. W trakcie demonstracji uczestnicy demonstracji mają zapewniony serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad na zakończenie. Po drugiej wizycie w danym obiekcie demonstracyjnym uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia. 

Jak wziąć udział w demonstracji? 
Przy każdym naborze formularze zgłoszeniowe będą dostępne na naszej stronie internetowej lub będzie można dokonać zgłoszenia osobiście, za pośrednictwem doradców LODR Kalsk lub bezpośrednio u koordynatora projektu. Wszystkim uczestnikom demonstracji przysługuje wzrost kosztów dojazdu na miejsce demonstracji lub na miejsce zbiórki w przypadku demonstracji odbywających się poza terenem województwa.

Plan na 2024
Na rok 2024 została przewidziana realizacja 5 demonstracji z tematyki mechanicznego odchwaszczania zbóż w gospodarstwie „Małe Ranczo Młynkowo” oraz 4 demonstracje z zakresu kompleksowej uprawy buraków ćwikłowych w systemie rolnictwa ekologicznego w gospodarstwie „Folwark Pszczew”. W ramach projektu realizowana będzie także jedna demonstracja poza terenem województwa lubuskiego. Temat wspomnianej demonstracji wyjazdowej to „Hodowla królików. Rasa popielańska biała” – która odbędzie się w gospodarstwie Pana Tomasza Kupaja w Keszycach (wielkopolska). Wyjazd składa się z dwóch części I wizyta – 22 marzec, II wizyta 19 kwietnia. W ramach podsumowania projektu w październiku odbędzie się seminarium dla 50 uczestników w temacie ekologicznej uprawy zbóż. Więcej informacji będzie pojawiać się na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz za pośrednictwem Facebooka.

Koordynator projektu
Tomasz Sakowicz, tel: 513 979 507, email: t.sakowicz@lodr.pl

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku